Home » เพชร ราชาแห่งอัญมณี » เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเพชร

เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเพชร

สุดยอดอัญมณีที่ควรมีไว้

เพชรเป็นอัญมณีที่มีความแข็งมากที่สุด สวยงามที่สุด มีราคาแพงที่สุด และเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดราศีเมษ ซึ่งมีเพชรเป็นอัญมณีประจำราศี เพชรที่เกรดดี มีคุณภาพดี-ดีมากเท่านั้น จึงจะถูกนำมาใช้ทำเครื่องประดับ

ประเภทของเพชร

  • เพชรแท้จากธรรมชาติ เป็นเพชรแท้ที่สามารถพบได้หลายสี ที่นำมาใช้เป็นหลักและมีราคากลางควบคุมจะเป็นแบบใสไร้สี หรือมีสีอ่อนค่อนข้างเหลือง แต่หากสีสันที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายต่างไปจากนี้จะจัดเป็น “เพชรแฟนซี” ซึ่งก็เป็นเพชรจากธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมคุณภาพ หรือกำหนดราคากลางได้ มีการนำมาซื้อขายกันในราคาตามแต่ตกลงกันเอง
  • เพชรที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เช่น การอาบรังสี การผ่านความร้อนและความดันสูง เพื่อให้เพชรที่ออกมามีความใส สะอาด สีสวยงามขึ้น
  • เพชรปลอม ได้จากการนำแร่ธาตุหรือหินชนิดอื่น รวมถึงแก้ว กระจก วัสดุที่มีความใส นำมาเจียระไนหรือตัดแต่งรูปแบบ ให้มีควาามแวววาวเหมือนเพชร
  • เพชรสังเคราะห์ เป็นการทำเพชรในห้องปฏิบัติการ โดยนำธาตุคาร์บอนซึ่งเป็นธาตุต้นกำเนิดของเพชร มาผ่านความร้อนที่สูงมาก เพื่อให้เกิดการเรียงตัวของอนุภาคตามแบบเพชรในธรรมชาติ โดยเพชรที่สังเคราะห์ได้นี้จะถูกนำไปใช้ในการแพทย์และอุตสาหกรรม

การพิจารณาคุณภาพของเพชรที่มีผลต่อราคาและการจัดเกรดนั้นจะดูจากน้ำหนักที่เป็นกะรัต (Carat) การเจียระไน (Cutting) ความใสสะอาด (Clarity) และสี (Color) โดยเพชรที่ดีนั้นจะต้องใสสะอาด ไม่มีสี ไม่มีตำหนิ มีการเจียระไนที่เป็น Ideal cut แบบ H&A ที่ทำให้การสะท้อนแสง มีความระยิบระยับ แวววาว สวยงามที่สุด และหากเป็นเพชรเม็ดใหญ่ หรือมีน้ำหนักหลายกะรัต ก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในการตัดสินให้แน่นอนว่าเป็นเพชรแท้หรือไม่นั้น สามารถใช้การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานที่รับออกใบรับรองเพชรให้ได้ เช่น สถาบัน GIT