Home » ความจริงเกี่ยวกับเพชร » เรื่องจริงของเพชร

เรื่องจริงของเพชร

ความจริงของเพชรแท้

มีเรื่องราวและคำกล่าวขานต่างๆ มากมายที่พูดถึงเพชรในแง่มุมที่ขึ้นอยู่กับความคิด ความเข้าใจของผู้คนเป็นหลัก ซึ่งโดยเนื้อหาสาระที่แท้จริงแล้ว เพชรเป็นอย่างไรกัน

  • “เพชรเม็ดนิดเดียว ไม่น่าจะมีราคาสูงขนาดนี้” ในการทำเหมืองเพชรจะต้องมีการขุดเจาะ ระเบิดดินและหินแร่มากกว่า 250 ตัน เพื่อให้ได้เพชรดิบหนัก 1 กะรัต และจะมีเพชรดิบเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ที่จะถูกนำมาเจียระไนเป็นอัญมณี โดยการเจียระไนแต่ละครั้งจะสูญเสียเนื้อเพชรร้อยละ 40-70 ของน้ำหนักเพชรทั้งหมด
  • เพชรแท้ที่ขายได้ราคาดีจริงๆ แพงกันสุดๆ นอกจากจะเจียระไนมาดีแล้ว ต้องใสสะอาด ไม่มีสี แต่เพชรที่ชนะการประมูลที่ฮ่องกง ได้ไปในราคา 2,400 ล้านบาท ซึ่งแพงที่สุดในโลกนั้นเป็นเพชรสีชมพู (Pink Star Diamond) ทุบสถิติเดิมของเพชรสีน้ำเงินที่ชื่อว่า “ออพเพนไฮเมอร์ บลู” (Oppenheimer Blue) ซึ่งมีมูลค่า 1,720 ล้านบาท
  • เพชรแท้ที่เป็นแรงบันดาลใจของวงเดอะบีเทิลส์ (The Beatles) ในเพลง “Lucy in the Sky with Diamonds” นั้น เป็นเพชรแท้ที่มีอยู่จริงในอวกาศ มีขนาดประมาณเท่าดวงจันทร์
  • เพชรแท้ในธรรมชาติ แท้จริงมีธาตุกำเนิดตัวเดียวกันกับถ่าน (Carbon) โดยสิ่งที่ทำให้เพชรมีสภาพต่างไปจากถ่านทั่วไปมากมายเช่นนี้ เป็นสิ่งที่เกิดจากภายในที่มีการเรียงตัวเป็นชั้นๆ ของอนุภาค Carbon อย่างมีมิติ ไม่แบนราบอย่างถ่านธรรมดา
  • เพชรสังเคราะห์ที่มนุษย์ทำได้เองโดยการนำเอา Carbon มาผ่านความร้อนและแรงดันที่สูงมากในห้องปฏิบัติการ จะถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมและการแพทย์ เนื่องจากจัดเป็นเพชรเกรดต่ำ แต่เพชรสังเคราะห์ชนิด “Life Gems” ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องประดับที่มีคุณค่าสูง มีผลต่อจิตใจผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างยิ่ง เพราะอนุภาค Carbon ที่ใช้ในการสังเคราะห์นั้น ได้มาจากเถ้าถ่านของสิ่งมีชีวิต